Αμφιθέατρο

Αμφιθέατρο


Ο ζεστός και φιλικός χώρος του Αμφιθεάτρου με τον μαρμάρινο καταρράκτη, τα κιούπια και τα γήινα χρώματά του είναι κατάλληλος για μικρότερες εκδηλώσεις.

Το Αμφιθέατρο βρίσκεται δίπλα στην εσωτερική αίθουσα με το ναυτικό χρώμα. Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό και με αυτόν τον χώρο, με μια θεατρική διάταξη καρεκλών.

Ο ζεστός και φιλικός χώρος του Αμφιθεάτρου με τον μαρμάρινο καταρράκτη, τα κιούπια και τα γήινα χρώματά του είναι κατάλληλος για μικρότερες εκδηλώσεις.

Το Αμφιθέατρο βρίσκεται δίπλα στην εσωτερική αίθουσα με το ναυτικό χρώμα. Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό και με αυτόν τον χώρο, με μια θεατρική διάταξη καρεκλών.