Χώροι

Χώροι


ΔΙΑΤΑΞΗ/ ΧΩΡΟΙ COCKTAIL ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΡΟΤΟΝΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) ΥΨΟΣ (m)
ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 700 400
ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 350 200 120 250 220 3
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 1800 1000 600 800 680 6.5
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 800 500 400 500
ΠΙΣΙΝΑ 3000 1500 1700
ΔΙΑΤΑΞΗ/ ΧΩΡΟΙ COCKTAIL ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΡΟΤΟΝΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) ΥΨΟΣ (m)
ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 700 400
ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 350 200 120 250 220 3
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 1800 1000 600 800 680 6.5
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 800 500 400 500
ΠΙΣΙΝΑ 3000 1500 1700

Πισίνα

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μεγίστη

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αμφιθέατρο

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ναυτική

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκκλησάκι

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ